601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel


skrzynki sterownicze zespolone
 
Wysokość 102 mm
(bez obejm montażowych)
 
Wysokość 128 mm
(bez obejm montażowych) 
Wysokość 154 mm
(bez obejm montażowych)